ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกรัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
10
10
20
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
1
0
1
1
รวมประถม
18
12
30
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
22
50
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...