ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
20
18
38
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
54
37
91
6
ม.1
21
10
31
1
ม.2
17
13
30
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
45
32
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
87
206
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...