ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนตูม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
62
67
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
80
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...