ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
11
27
1
อบ.3
19
15
34
1
รวม อบ.
35
26
61
2
ป.1
10
16
26
1
ป.2
15
19
34
1
ป.3
16
7
23
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
22
9
31
1
รวมประถม
90
76
166
6
ม.1
19
10
29
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
38
26
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
128
291
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...