ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
27
44
2
อบ.2
34
39
73
3
อบ.3
64
52
116
4
รวม อบ.
115
118
233
9
ป.1
78
73
151
4
ป.2
62
68
130
4
ป.3
78
80
158
4
ป.4
82
76
158
4
ป.5
84
76
160
4
ป.6
64
81
145
4
รวมประถม
448
454
902
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
563
572
1,135
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...