ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
18
24
42
2
อบ.2
54
47
101
4
อบ.3
53
42
95
3
รวม อบ.
125
113
238
9
ป.1
66
67
133
4
ป.2
69
72
141
4
ป.3
85
65
150
4
ป.4
89
69
158
4
ป.5
60
80
140
4
ป.6
105
82
187
5
รวมประถม
474
435
909
25
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
599
548
1,147
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...