ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสามขา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
0
1
1
1
รวม อบ.
2
4
6
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
1
2
3
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
12
10
22
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
14
28
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...