ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโปร่ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
10
6
16
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
16
11
27
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
17
43
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...