ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
13
15
28
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
42
45
87
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
11
3
14
1
รวมมัธยมต้น
29
16
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
76
160
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...