ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
0
6
6
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
32
32
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
43
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...