ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
12
6
18
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
0
6
6
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
8
15
23
1
รวมประถม
37
48
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
54
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...