ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
5
8
13
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
0
5
5
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
17
24
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
32
54
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...