ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำมูลนาก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
10
13
23
1
รวม อบ.
19
22
41
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
2
10
12
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
44
49
93
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
7
0
7
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
17
10
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
81
161
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...