ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำมูลนาก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
16
24
40
3
ป.1
3
9
12
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
44
48
92
6
ม.1
7
0
7
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
16
8
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
80
156
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...