ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
32
33
65
3
ป.1
13
17
30
2
ป.2
27
14
41
2
ป.3
16
24
40
2
ป.4
30
22
52
2
ป.5
22
23
45
2
ป.6
28
26
54
2
รวมประถม
136
126
262
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
159
327
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...