ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
13
17
30
1
รวม อบ.
33
38
71
3
ป.1
12
10
22
2
ป.2
11
20
31
2
ป.3
25
18
43
2
ป.4
16
23
39
2
ป.5
29
20
49
2
ป.6
23
23
46
2
รวมประถม
116
114
230
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
152
301
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...