ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
12
3
15
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
27
13
40
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
52
67
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
80
159
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...