ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนกเขาทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
8
8
16
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
27
29
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
37
72
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...