ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
0
4
4
1
รวม อบ.
2
7
9
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
0
4
4
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
20
27
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
34
56
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...