ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
13
20
33
1
รวม อบ.
25
34
59
2
ป.1
18
8
26
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
18
15
33
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
76
70
146
6
ม.1
22
7
29
1
ม.2
27
11
38
1
ม.3
21
9
30
1
รวมมัธยมต้น
70
27
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
131
302
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...