ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
19
10
29
1
รวม อบ.
37
31
68
3
ป.1
4
14
18
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
9
18
27
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
73
82
155
6
ม.1
25
11
36
1
ม.2
21
11
32
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
59
31
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
144
313
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...