ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
9
12
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
13
16
29
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
40
47
87
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
12
9
21
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
32
23
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
86
171
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...