ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
1
11
12
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
13
16
29
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
31
35
66
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
30
29
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
80
154
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...