ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
7
15
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
18
17
35
3
ป.1
6
16
22
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
37
52
89
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
36
20
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
89
180
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...