ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
17
19
36
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
6
16
22
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
35
45
80
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
34
20
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
84
170
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...