ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองพอกกองศรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
7
1
8
1
รวม อบ.
16
5
21
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
47
41
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
46
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...