ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองพอกกองศรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
16
11
27
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
43
38
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
49
108
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...