ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
20
12
32
1
ป.2
3
11
14
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
17
6
23
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
72
57
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
68
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...