ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
16
20
36
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
16
10
26
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
68
50
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
70
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...