ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก่าน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
21
16
37
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
65
47
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
63
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...