ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
33
28
61
3
ป.1
5
17
22
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
18
14
32
2
ป.6
15
21
36
2
รวมประถม
75
80
155
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
108
216
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...