ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
7
22
29
1
รวม อบ.
27
41
68
3
ป.1
17
8
25
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
19
12
31
2
ป.5
13
22
35
2
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
83
80
163
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
121
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...