ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
6
6
1
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
3
8
11
3
ป.1
0
3
3
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
0
2
2
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
5
14
19
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8
22
30
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...