ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
0
4
4
1
รวม อบ.
1
6
7
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
2
8
10
1
รวมประถม
17
22
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
28
46
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...