ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
6
11
17
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
55
42
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
53
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...