ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคูณ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
21
28
49
3
ป.1
9
9
18
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
15
6
21
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
65
41
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
69
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...