ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคูณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
29
25
54
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
63
51
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
76
168
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...