ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
16
9
25
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
35
37
72
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
1
0
1
1
รวมมัธยมต้น
11
6
17
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
52
114
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...