ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
20
10
30
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
35
33
68
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
14
10
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
53
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...