ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
13
15
28
1
รวม อบ.
21
26
47
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
14
17
31
1
ป.6
18
17
35
1
รวมประถม
75
76
151
6
ม.1
7
10
17
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
29
24
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
126
251
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...