ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
16
14
30
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
11
18
29
1
ป.5
17
15
32
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
78
82
160
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
25
18
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
120
244
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...