ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
11
3
14
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
31
24
55
6
ม.1
1
5
6
1
ม.2
1
0
1
1
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
6
5
11
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
34
77
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...