ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
13
3
16
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
4
11
15
1
รวมประถม
34
31
65
6
ม.1
1
0
1
1
ม.2
3
0
3
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
7
0
7
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
37
84
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...