ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลุบค่าย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
6
7
13
3
ป.1
1
1
2
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
13
10
23
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
17
36
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...