ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
13
20
33
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
66
69
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
83
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...