ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
76
62
138
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
14
11
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
80
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...