ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
17
11
28
1
ป.2
15
6
21
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
21
19
40
1
รวมประถม
90
68
158
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
15
8
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
90
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...