ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
28
33
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
36
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...