ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
40
47
87
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
17
21
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
80
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...