ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
39
47
86
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
15
19
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
78
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...