ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
40
36
76
6
ม.1
3
8
11
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
10
12
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
54
114
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...