ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
41
41
82
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
17
15
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
66
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...