ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
20
8
28
1
ป.4
12
15
27
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
79
76
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
94
191
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...