ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
20
7
27
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
74
63
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
83
175
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...