ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหว้าทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
58
59
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
73
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...