ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหว้าทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
19
12
31
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
5
12
17
1
รวมประถม
56
58
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
70
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...