ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
50
47
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
59
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...