ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
14
16
30
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
31
35
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
51
96
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...