ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
13
16
29
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
28
31
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
47
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...