ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
61
52
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
66
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...