ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
13
26
39
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
20
20
40
1
ป.4
14
20
34
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
95
101
196
6
ม.1
42
18
60
2
ม.2
31
29
60
2
ม.3
27
32
59
2
รวมมัธยมต้น
100
79
179
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
196
404
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...