ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
16
25
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
26
44
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
14
24
38
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
21
20
41
1
ป.5
14
21
35
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
86
98
184
6
ม.1
43
43
86
2
ม.2
31
21
52
2
ม.3
26
27
53
2
รวมมัธยมต้น
100
91
191
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
204
215
419
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...