ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
3
2
5
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
36
37
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
39
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...