ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
38
25
63
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
26
12
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
51
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...