ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
9
1
10
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
46
25
71
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
21
17
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
54
134
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...