ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
24
37
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
48
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...