ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
17
7
24
1
ป.3
19
6
25
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
83
55
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
69
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...