ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
17
25
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
24
28
52
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
64
73
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
101
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...