ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
16
12
28
1
ป.2
11
22
33
1
ป.3
24
16
40
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
8
16
24
1
รวมประถม
82
93
175
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
119
227
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...