ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
21
29
1
อบ.3
15
10
25
1
รวม อบ.
23
31
54
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
18
12
30
1
ป.3
12
22
34
1
ป.4
23
16
39
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
87
91
178
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
122
232
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...