ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
16
33
1
อบ.3
12
17
29
1
รวม อบ.
29
33
62
2
ป.1
23
9
32
2
ป.2
17
14
31
2
ป.3
16
19
35
2
ป.4
25
13
38
2
ป.5
18
17
35
2
ป.6
26
15
41
2
รวมประถม
125
87
212
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
120
274
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...