ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
15
30
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
30
31
61
2
ป.1
15
17
32
2
ป.2
26
10
36
2
ป.3
17
15
32
2
ป.4
18
17
35
2
ป.5
27
14
41
2
ป.6
19
15
34
2
รวมประถม
122
88
210
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
119
271
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...