ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
6
13
19
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
21
32
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
41
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...