ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฉนวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
26
20
46
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
69
66
135
6
ม.1
1
2
3
1
ม.2
4
9
13
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
16
16
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
102
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...