ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฉนวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
66
59
125
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
3
8
11
1
รวมมัธยมต้น
17
16
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
92
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...